Romanian kulkukoirista: avoin kirje huolestuneille poliitikoille ja yhdistyksille

Pack of stray dogs in Bucharest, Romania

Romanian presidentti Băsescun aikomus sallia kulkukoirien lopettaminen on saanut eräät suomalaiset poliitikot ja yhdistykset älähtämään koirien ”massatuhontaa” vastaan. Băsesculla itsellään on tiettävästi kolme adoptoitua entistä kulkukoiraa, joten kysymys ei ole koiria sokeasti vihaavan henkilön massatuhokampanjasta, jolla sallittaisiin koirien potkiminen ja mukiloiminen kuoliaaksi, vaikka moni suomalainen taho on asian halunnut tässä valossa esittää. Onkin monissa tapauksissa epäselvää, vastustavatko suomalaiset tahot itse lakialoitetta vai joidenkin romanialaisten toimesta tapahtunutta koirien omavaltaista tappamista kostona taannoiselle neljävuotiaan lapsen kuolemalle.

Koska asiaan liittyy mielestäni useita epäselviä kysymyksiä, olen lähettänyt alla olevan kirjeen poliitikoille ja yhdistyksille, joiden tiedän ottaneen kantaa nimenomaan lakialoitetta vastaan. Oma kantani on, että Romanian kaltaisessa tilanteessa viranomaisten suorittama koirien lopetus laillisin menetelmin on hyväksyttävää ja koirien makuuttaminen pienissä häkeissä tai narun päässä tarhalla jopa vuosikausia epäinhimillistä.

Hyvä Sirpa Pietikäinen, Rescueyhdistys Kulkurit ja Pelastetaan koirat ry,

Olette ilmoittaneet vastustavanne sitä, että Romania sallisi laissaan kulkukoirakannan harventamisen koiria tappamalla. Kuten tiedätte, kulkukoiraongelma juontaa Romaniassa juurensa Ceaușescun ajan politiikkaan, joka pakotti ihmiset hylkäämään lemmikkinsä, ja noiden vuosien jälkeen villiintyneiden koirien määrä on kasvanut kestämättömäksi. Kulkukoirat ovat vuosien varrella surmanneet suoraan ja välillisesti useita ihmisiä, ja päivittäin kymmeniä ihmisiä tarvitsee lääkärihoitoa ja rabies-rokotusten sarjan jouduttuaan kulkukoiran hyökkäyksen uhriksi. Pelkästään Bukarestissa 1100 ihmistä joutui kulkukoiran puremaksi neljän kuukauden tarkkailujakson aikana.

Romania kuuluu Maailmanpankin mukaan Euroopan köyhimpiin maihin, jolla on historiallisesti ollut suuria vaikeuksia taata perusterveydenhoitopalveluja ja koulutusta edes kaikille kansalaisilleen. Vastustan ehdottomasti koirien huonoa kohtelua missä tahansa ja olen ilahtunut siitä, että kannatte huolta eläinten hyvinvoinnin puolesta, mutta pidän nyt keskustelun alla olevaa lakialoitetta koskevaa kantaanne joiltakin osin kyseenalaisena.

Haluaisinkin esittää muutaman kysymyksen kannanottoihinne liittyen:

1. Mitkä ovat konkreettiset ratkaisuvaihtoehtonne Romanian pahalle kulkukoiraongelmalle, jos viranomaisten toimesta suoritettu lopetus ei ole mahdollinen, ja kuinka ehkäistään kulkukoirista johtuvat vaaratilanteet ja onnettomuudet? Ymmärsin, että kannatatte koirien laajamittaista sterilaatiota / kastraatiota. Mistä teidän näkemyksenne mukaan Romanian tulisi saada varat ja resurssit tällaiseen työhön, kun puolueettomien lähteiden mukaan kulkukoiria on pelkästään isommissa kaupungissa jopa satoja tuhansia? Mistä kuluista julkishallinnon olisi Romaniassa teidän mielestänne leikattava, jotta kulkukoirien sterilaatiokampanja pystyttäisiin toteuttamaan sellaisessa laajuudessa, että sillä olisi kestävä ja konkreettinen vaikutus kulkukoirakannan vähentämiseksi? Laskennassa täytyy tietysti ottaa huomioon, että yksi sterilaatiokierros ei vielä riitä, koska kulkukoiria tulee jatkuvasti lisää ihmisten hylätessä lemmikkejään.

2. Kannatatteko kulkukoirien keräämistä tarhoille loppuelämäkseen? Kulkukoiria on satoja tuhansia, ja yksi koira voi elää 10-14 vuotta. Mistä tähän tulisi saada varoja, ja kuinka taataan koirien riittävä elämänlaatu tarhalla? Millainen on romanialaisten kulkukoirien elämänlaatu nyt? Millä estetään tarhalta adoptoitujen koirien päätyminen takaisin kaduille?

3. Vaihtoehtoisesti kaipaisin selvitystä siitä, millaisella rahallisella panostuksella haluaisitte itse suomalaisten osallistuvan kulkukoirien sterilaatioprojektiin Romaniassa ja mistä tarvittava rahoitus ja asiantuntevat eläinlääkärit järjestetään?

4. Ilmoitatte vastustavanne kulkukoirien systemaattista tuhoamista siitä huolimatta, että ne ovat Romaniassa tuhoeläimiä. Koskeeko kantanne myös muiden tuhoeläimiksi ajateltujen nisäkkäiden systemaattista tuhoamista? Rottia pidetään lemmikkeinä kuten koiria, ja ne ovat tutkimusten perusteella älykkyydeltään, seurallisuudeltaan ja koulutettavuudeltaan koirien vertaisia. Monissa maissa – myös Suomessa – on havaittu rotanmyrkky tehokkaimmaksi tavaksi harventaa rottakantaa. Vastustatteko rottien myrkyttämistä Suomessa? Pitäisikö rottakantaa viljantuotantolaitoksissa, kaupungeissa ja kodeissa harventaa ensisijaisesti sterilaatioin? Ymmärrän, että rotan ja koiran vertaaminen toisiinsa saattaa tuntua liioitellulta, mutta kaipaisin johdonmukaisuutta kannanottoihinne ja argumentaatioonne, sillä Romanian kulkukoirat eivät useimmissa tapauksissa ole kesyjä lemmikkejä vaan luokiteltavissa haittaeläimiksi.

5. Koirien kohtelu on Romaniassa toki monin paikoin huonolla tasolla, kuten monissa muissakin kehitysmaissa, ja valistus eläinten inhimillisestä kohtelusta on varmasti paikallaan. Olisiko kuitenkin mahdollista, että osasyy romanialaisten asenteisiin koiria kohtaan on kulkukoirien valtava määrä maassa? Kulkukoiralaumat levittävät tauteja ja jätteitä ja muodostavat tuotantoeläimille, lemmikeille ja ihmisille vaaran, joka mahdollisesti huonontaa ihmisten suhtautumista koiriin ylipäätään. Mitä aiotte tehdä, jotta ihmisten asenteet koiria kohtaan paranisivat?

Olen iloinen, että otatte kantaa eläinten hyvinvoinnin puolesta ja valistustyö Romaniassa eläinten paremman kohtelun puolesta on toki paikallaan. Tällaiselle työlle annan vilpittömän tukeni, kunhan itse kulkukoiraongelman ratkaisuun löytyy konkreettinen, välittömästi toteutettava ratkaisu. Toivoisin myös, että kiinnittäisitte huomiota myös esimerkiksi kotimaisten tuotantoeläinten elämänlaatuun ja teuraskuljetuksiin, ja jään odottamaan kannanottoanne aiheesta.

Tämä kirje on julkaistu myös blogissani, ja julkaisen siellä mielelläni myös mahdolliset vastineenne.

Ystävällisin terveisin,

Annukka Pasi

———-

Sirpa Pietikäisen kirje Romanian presidentti Basesculle (englanniksi)
Rescueyhdistys Kulkurien kannanotto Romanian kulkukoirien puolesta
Pelastetaan Koirat ry:n vetoomus

Kuva: cod_gabriel @ Flickr

42 thoughts on “Romanian kulkukoirista: avoin kirje huolestuneille poliitikoille ja yhdistyksille

  • Asiaanhan ei ole nopeaa ratkaisu,mutta sterilointi on ainoa toimiva sellainen.Ja mainttujen yhdistysten sivuilta voi lukea heidän toiminnastaan,tavoitteista ja jo saaduista tuloksista.Ja ei,kukaan ei halua tuoda kaikkia koiria Suomeen.Adoptioon päätyy vain muutamia koiria suuresta määrästä joista yhdistykset huolehtivat eivät pelkästään tarhaamalla vaan mm. steriloimalla ja sen jälkeen vapauttamalla takaisin samalle alueelle mistä koira on tullut,tällöin laumat eivät lisäänny ja sen ”reviirille” ei pääse taas uusi seriloimaton koira jatkamaan kulkukoiraongelman suurenemista.Ja kukaan ei ole eutanasia vastainen,kyse on siitä miten se toteutetaan!

   • Vapauttaminen samalle alueelle on kyseenalaista tilanteessa, jossa koirista on todellista vaaraa ihmisille, lemmikeille ja omaisuudelle, eikä takuulla saa paikallisia ilahtumaan tai kohtelemaan koiria paremmin. En pidä tätä realistisena saati hyvänä vaihtoehtona tilanteessa, jossa nimenomaan kulkukoirista aiheutuvat vaaratilanteet ovat saaneet ihmiset vimmoihinsa ja pistäneet ko. lakialoitteen alulle.

    Edelleen, mistä Romanian pitäisi löytää rahat satojen tuhansien koirien sterilaatioihin, kun valtiolla ei ole tarpeeksi rahaa edes kansalaisten terveydenhuoltoon? Kuinka toteutetaan satojen tuhansien koirien yhtäaikainen sterilaatio – operaatiostahan ei ole mitään hyötyä, jos kerralla saadaan leikattua vaikkapa vain 10% koirista, mikä sekin tarkoittanee konservatiivisenkin arvion mukaan 10 000 koiraa. Yksi eläinlääkäri pystyy päivässä tekemään varsin rajallisen määrän sterilaatioita. Missä on se eläinsuoja, joka Romaniassa pystyy majoittamaan edes tuon 10% koirista odottamaan leikkausta ja huolehtimaan ison leikkauksen jälkihoidosta, ja mistä löytyvät lääkärit? Kyse on oikeasti valtavista koiramääristä ja valtavista kustannuksista.

    Hyvinvoivassa Suomessa on helppo sanoa, mitä ideaalimaailmassa tulisi tehdä, mutta Romania on köyhä kehitysmaa, jossa laajamittainen sterilaatiokampanja ei nykyisessä tilanteessa ole realistinen vaihtoehto. Maailma ei muutu siksi, että me haluaisimme sen muuttuvan, ja ratkaisujen tulisi perustua reaalitodellisuuteen ja olla sovellettavissa todellisessa tilanteessa. Nykytilanne ei kuitenkaan Romaniassa voi jatkua, ja jotakin laajamittaista asialle on pakko tehdä.

    kukaan ei ole eutanasia vastainen,kyse on siitä miten se toteutetaan!

    Jos luet esimerkiksi tuon Rescueyhdistys Karkureiden tai Pietikäisen kannanoton, sieltä selviää, että he vastustavat nimenomaan kulkukoirien lopettamisen sallimista, oli tapa mikä hyvänsä.

   • ”Save the Dogs on steriloinut vuosien 2002–2012 aikana yli 21 000 koiraa. Katukoirien määrä on vähentynyt Cernavodassa, josta projekti lähti käyntiin, kahdesta tuhannesta viiteen sataan koiraan.” Kaikki tämä lahjotus varoin ja vain yhden järjestön voimin.
    ”Romanialle on korvamerkitty noin 40 miljardia euroa EU-tukia vuosille 2014−2020” voisikohan tuosta rahasta riipasta siivun kunnolliseen sterilointi ohjelmaan,onhan koirat Romanian pahimpia ongelmia?

 1. Totta, 21 000 koiraa on steriloitu kymmenessä vuodessa, ja siitä huolimatta Romaniassa tilanne vain pahenee. Jotta ongelman voisi nykyisessä laajuudessaan ratkaista sterilaatioin, Romaniassa pitäisi steriloida vähintään 21 000 koiraa vuodessa.

  Tuosta Save the Dogsin luvusta muuten puuttuu se tieto, että saman kymmenen vuoden aikana samalla alueella on viranomaisten toimesta lopetettu yli 40 000 koiraa ennen kuin nykyinen eutanasiakielto tuli voimaan. 40 000 lopetusta ja 20 000 sterilaatiota kymmenessä vuodessa ovatkin onnistuneet vähentämään koirakantaa paikallisesti, vaikka ilmeisesti purematapausten määrä on taas nousussa eutanasiakiellon myötä (http://ro.wikipedia.org/wiki/Maidanez).

  Romaniassa on niin monia sosiaalisia ongelmia, että kulkukoirat eivät valtakunnallisella tasolla ole mitenkään pahimmasta päästä. Niiden keskellä eläville ihmisille ongelma kuitenkin on ilmeinen ja varsin akuutti. Ei voida ajatella, että koirien sterilointiin tai rokotuksiin voitaisiin jatkuvasti käyttää valtavia summia rahaa maassa, jossa ihmiset näkevät nälkää ja pakenevat ulkomaille kerjäämään elättääkseen itsensä, ja että sitten ne koirat vielä palautettaisiin samoille kulmille ihmisten harmiksi. EU-tuet eivät myöskään ole mitään avointa rahaa, vaan tukien käyttökohteet on yleensä määritelty etukäteen hyvinkin tarkasti.

  En myöskään voi pitää hyväksyttävänä ajattelutapaa, jossa koiran täytyy elää ala-arvoisissa olosuhteissa tarhalla vaikka vuosikausia mieluummin kuin tulla lopetetuksi. Sehän tässä oikeasti on ilmeisesti tavoitteena, vaikka kukaan ei halua sanoa sitä ääneen ja kaikki tietävät, että tämäkin tavoite on mahdoton toteutettava ilman, että kulkukoirien määrä ensin dramaattisesti vähenisi joko itsestään (miten?) tai harventamalla kantaa lopetuksin. Minustakin ajatus koirien kuolemasta on surullinen, mutta jotakin realismia tai ainakin konkreettisia, loppuun asti mietittyjä vaihtoehtoja kuitenkin kaipaisin kampanjointiin.

  • aika Yhden asian tekstihän tämä on. Minua huvittaa sekä nämä vastaukset ”Niin mutta kun MINÄ olen oikeassa” ja se että esm Kulkureiden nimi ”muistetan” tahallaan väärin ( viittaat tekstissäsi yhdistykseen nimeltä ”Karkurit” , enkä blogia sattunnaisesti silmäilleenä pysty millään uskomaan että kyseessä olisi oikea väärinmuitstaminen )
   On varmastikin totta, että koiria on aivan liikaa, ja suuri osa sellaisia, että niille ei olisi mahdollsitakaan löytää uutta kotia. Kuitenkin aloituksessa kätevästi puhut vain etutanasiasta, mistä syntyy mielikuva että homma hoidettaisiin asiallisesti, ja koska ilmeisimmin olet ottanut asiosita selvää, sinunkin on pakko olla perillä siitä , että koiran lopettaminen Romaniassa on kaikkea muuta kuin humaanisti , asianmukaisesti ja kärsimystä välttäen tehty toimenpide.
   Koiriahan kirjaimellisesti hakataan hengiltä, ja jos joutuvat kunnalliselle tarhalle, niin monesti on niinkin että odotetaan vain, että ne itsekseen nääntyvät nälkään siellä. Ruokaa ei siis välttämättä anneta ollekaan.
   Mutta näitä asioita ja problematiikkaa ei jutussasi käsitelläl ollenkaan. Ei sitäkään työtä mitä lukuisat järjestöt , mm Kulkurit; Vier Pfoten jne tuolla tekevät. Sekä joukkosterilointeja, että myös valistus- ja asennekasvatustyötä mm kouluissa jne. Ei halaistua sanaa näistä ?? Toki työ on hitaasti etenevää niinhän se on näissä jutuissa aina.
   Toisaalta esm Virossa oli samankaltainen ( joskaan ei aivan yhtä paha ) tilanne vain vähän yli kymmenen vuotta sitten, ja nyt on niin hyvä että moni suomalainen järjestö on lopettanut toimintansa siellä sillä apua ei enää tarvita siinä mittakaavassa kuin ennen: Asenteetkin ovat muuttuneet, ja paikalliset järjestöt pärjäävät itsekin.
   Totta , että Romania on isompi maa ja köyhempi ja eläinsuojeluongelmat ovat siellä suuremmat, joten mitään instant ratkaisua ei asiaa ole. Pitkäjänteinen eläinsuojelutyö ja valistus ovat ainoat mitkä koskaan tulevat tuottamaan tulosta.
   Koirien joukkotuhoaminen auttaisi varmasti kyllä – hetken aikaa. Mikään pitkän aikavälin ratkaisu se ei ole.
   Asiallinen lopetus silloin kun ei oikein muita vaihtoehtoja ole, tai tilanne on kestämätön , on minun mielestäni OK. MUTTA se pitäisi toteuttaa asianmukaisesti ja eläimelle mahdollisimman vähän kipua tuskaa ja kärsimystä tuottaen. Se on tässä yksi niitä suurimpia ongelmia.
   Että tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa.
   Asiat saa aina toki näyttämään juuri siltä miltä haluaa , kun katsoo mitä kertoo ja mitä ei siitä kokonaisuudesta 😉

 2. Annukka on 8.9.2013 7:58 pm said: ”Jos luet esimerkiksi tuon Rescueyhdistys Karkureiden tai Pietikäisen kannanoton, sieltä selviää, että he vastustavat nimenomaan kulkukoirien lopettamisen sallimista, oli tapa mikä hyvänsä.”

  En tiedä, mikä on mainitsemasi Rescueyhdistys Karkurit mutta Rescueyhdistys Kulkurit kertoo mm. sivuillaan näin:

  ”Emme halua tukea liiaksi vammautuneiden, aggressiivisten tai liian sairaiden koirien elämän jatkamista, joten järkiperustein emme ota yleisesti sellaisia sivuillemme kotia etsimään. Jokaisen yksilön kohdalla mietitään mikä on järjellä ajateltuna parasta. Valitettava tosiasia on se, että kaikkia eläimiä ei voida mitenkään auttaa. Vastaan tulee raha ja muut resurssit. Kotia tarvitsevia terveitä, sosiaalisia ja potentiaalisia kotikoiria on niin paljon, että yritämme mieluummin etsiä kodit esim. 10 tällaiselle koiralle kuin käyttää resursseja yhden sairaan koiran hoitamiseen. Huonosti voivien ja/tai haasteellisten eläinten kohdalla pyrimme mieluummin tukemaan ja kannustamaan eutanasiaan. Näin toimiessamme pyrimme välttämään kärsimystä aina kuin vain meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Kuten sanottu, jokainen eläin on yhtä arvokas ja jokaista haluaisi auttaa, mutta se on täysin mahdotonta, joten valintoja on pyrittävä tekemään järkiperustein.”
  (http://kulkurit.fi/about/usein-kysytyt-kysymykset/ – sivu, joka kannattaa ehkä lukea kokonaan)

  Toistan olennaisimman lauseen, koska ilmeisesti et joko ole sitä huomannut tai olet jättänyt sen jostain syystä huomiotta (tarkoitushakuisuutta??): ”Huonosti voivien ja/tai haasteellisten eläinten kohdalla pyrimme mieluummin tukemaan ja kannustamaan eutanasiaan.”

  Se, mitä Kulkurit vastustavat, on koirien tappaminen epäinhimillisillä keinoilla, niiden kiduttaminen ja LEMMIKKIKELPOISTEN eläinten turha ja tarpeeton tappaminen ylipäätään.

  Tällä hetkellä Romaniassa on otettu ”oikeus” omiin käsiin ja koiria kidutetaan hengiltä. Kiinni jäävät ennen kaikkea pienet ja ihmisystävälliset koirat, pennut sekä lemmikit (Romaniassa on tavallista, että lemmikkeinäkin pidetyt koirat liikkuvat päiväsaikaan vapaina kaduilla). Tämä pahentaa ongelmaa sillä aremmille ja mahdollisesti aggressiivisille koirille jää enemmän tilaa ja ravintoa, jolloin ne lisääntyvät tehokkaammin.

  • Hups, sori, Kulkurit eikä Karkurit.

   Romanian tilannetta koskevassa kannanotossa ilmoitetaan selvästi, että Kulkurit vastustaa nimenomaan kulkukoirien eutanasian mahdollistavaa lakia Romaniassa. Mikäli tämä ei olekaan yhdistyksen kanta, olisi varmasti paikallaan selventää kannanottoa.

   Samassa tiedotteessa myönnetään myös, että tarhoille kerättyjen satojen tuhansien koirien olot ovat hirvittävät:

   sadattuhannet kaduilta pyydystetyt koirat kuolevat päivittäin nälkään, janoon ja sairauksiin kunnallisilla tarhoilla ympäri Romaniaa.

   Miten voi olla mahdollista, että kun tilanne on yhdistyksen omankin tiedotteen mukaan jo nyt tämä, yhdistys kuitenkin edelleen ajaa toimintamallia, jossa koiria kerättäisiin tarhoihin makaamaan vielä lisää ja niitä ei saisi siellä lopettaa, elleivät ole sairaita tai selvästi aggressiivisia? Monethan niistä ovat hyvinkin lemmikkikelpoisia, mutta niitä on niin julmetun paljon, että kaikille ei mitenkään järjesty kotia useammankaan vuoden aikana. Millainen eläintenystävä voi ajaa politiikkaa, jossa koiran on parempi kärsiä ylikansoitetulla tarhalla nälästä ja kylmästä kuin tulla viranomaisen toimesta lopetetuksi?

   Se, mitä Kulkurit vastustavat, on koirien tappaminen epäinhimillisillä keinoilla, niiden kiduttaminen ja LEMMIKKIKELPOISTEN eläinten turha ja tarpeeton tappaminen ylipäätään.

   Miten ja kenen tulisi sinun mielestäsi lopettaa edes ne ei-lemmikkikelpoiset koirat Romaniassa, jos ja kun yhdistys vastustaa sitä, että viranomaisilla olisi oikeus lopettaa kulkukoiria?

   Tällä hetkellä Romaniassa on otettu “oikeus” omiin käsiin ja koiria kidutetaan hengiltä

   Niin, mistähän tilanne voisi johtua? Ja miten tilanne paranee, jos lakiesitys viranomaisten oikeudesta lopettaa koiria ei mene läpi?

 3. Is there no NGO somewhere into the business of saving Romanian children from being eaten by dogs?
  Most of us in Romania want stray dogs DEAD, and quickly.
  That is the solution, probably done by mass poisoning. It’s a quick, effective, low cost solution to the stray dog problem, suitable for a poor country.
  Adoption and neutering don’t work here, not when you have at least 60000 stray dogs in Bucharest alone. 4 yo Ionuţ Anghel was killed and partly eaten in a park in Bucharest by neutered dogs, one of them previously adopted by an NGO only to be released back on the streets.
  This is clear evidence that neutering and adoption don’t work when you deal with tens of thousands.
  We’ve been doing neutering for more than a decade and adoption … for ever, and what we ended up with is 60000 strays in Bucharest and children becoming prey. Also, with many NGOs ”taking care” of stray dogs, partly on public money.
  Another 6 yo child was killed in Suceava last year, a Japanese tourist a few years ago, drunks and homeless eaten from time to time … and not all of the cases are reported by mass media.
  Those NGOs are the strongest opponent to any effective solution against strays, their proposal is … more of the same. Neutering, adoption. Work and money for them.
  By the way, I took the photo above, it is not far from home.

  • Thank you for your comment, cod_Gabriel. I’m the writer of the blog text above, and I’m also saddened that many NGOs and animal welfare activists around the EU have chosen to oppose the proposed mass cull. I haven’t seen anyone presenting a workable alternative to it, and I share your view that adoption and neutering won’t be effective enough to deal with such a vast number of dogs. I believe many people in Finland honestly don’t realise what it’s like to live among so many dangerous strays, and a lot of people here are very emotional about dogs.

   My view is that the proposed culling of stray dogs is necessary and have written the text above to some of the Finnish NGOs who oppose it, questioning their reasoning

   By the way, your photostream is great, thank you for sharing your pictures with us and making them available for blog use via CreativeCommons license. I can’t really take photographs, so I really appreciate such work.

   • Thank you very much.
    People in Romania, too, are ”emotional” about dogs – that’s what got us in this situation. Not emotional enough to take them home though.
    Their ”emotions” drive them to release the dogs from shelters and feed them on the streets, but that’s as far as they go.
    They manifest their love of dogs at the expense of others. No discomfort for themselves, please!
    Being emotional is no excuse.
    They are in fact immoral, that’s what they are.
    My opinion of the morality of such people, either Romanian or Finnish, is very low, because they should be emotional about children as well.
    At least about children, if they don’t care about the rest.
    Children are more important than dogs.
    Also, I think that such people and such NGOs are morally guilty for the death of Ionuţ Anghel and others, because their pressure prevents Romanian authorities from taking effective measures against stray dogs.

 4. Olen usein kulkenut Romanian suurlähetystön ohi Helsingissä ja huomasin siinä suuren kynttilämäärän, joka vaikutti mielenosoitukselta. Myöhemmin minulle selvisi, että kyse oli kulkukoirien puolustamisesta.

 5. Loistava kirjoitus! Olen itsekin ajatellut tuota samaa, mitä eläinrakkautta on pitää koiraa vuosikausia epäinhimillisissä oloissa, odottamassa parempaa, jota mahdollisesti ja jopa todennäköisesti ei ole luvassa? Jännä juttu, että monille on ok että ulkomailla on koiratarhoja missä koirat elelevät kärsien jopa vuosikausia, mutta jos Suomessa joku jättää koiransa kitumaan narunpäähän, se on hirveää eläinrääkkäystä. Koiralle itselleen on varmasti ihan yhdentekevää kärsiikö se ”rakkaudesta” vai sen puutteesta. Eräs ihminen kertoi ottaneensa tarhalta (en muista minkä maan) koiran, jonka panta oli kasvanut ihon sisään… Olot todella ovat karut köyhien maiden koiratarhoilla, ja sääliksi käy niitä jotka lojuvat siellä vielä pahemmin vammautuneina (näistäkin olen valitettavasti kuullut) elämänsä, odottaen luultavasti ennemmin tuskallista ja hidasta kuolemaa, kuin pelastumista.

  Jos tässä nyt johonkin halutaan rahaa kerätä ja auttaa asiassa, mielestäni voisi ottaa vaihtoehdoksi vaikka lähettää jonkinkaltainen ”työryhmä” paikan päälle valvomaan lopetuksien asianmukaisuutta ja joka sitten tekisi asiasta raportin mielenrauhan tuomiseksi meille hyvinvointimaan koiranomistajille. En tiedä, kuinka helppoa on villikoiran nukuttaminen piikillä vrt. ampumalla, mutta jos piikkilopetus tulee kyseeseen, voisi kerätyillä rahoilla ostaa vaikka aineet siihen. Tai sitten sponssata ne aseet, että ei tarvi käyttää rääkkäykseksi luokiteltavia keinoja (molemmat siis vain asiansa osaavien käyttöön). Käsitykseni mukaan paikalliset viranomaiset ampuvat koirat – jos homman tekee oikein, ei koira ehdi kärsiä. Ajatus ampumalla lopettamisesta on varmasti monen mielestä raaka, mutta kaikista niistä tavoista joita voi vaan kuvitella käytettävän Romanian koirapopulaation harventamiseen, se on varmasti inhimillisin. Jollain tavalla lähtisin tukemaan enemmin eutanasian inhimmillistä toteuttamista, kuin pelastamaan sitä massiivista koiramäärää jonnekin koirien keskistysleirille.

  Suosittelen muuten lämpimästi kaikille tutustumista paikallisten ihmisten oloihin; vaikka ihmisiä kohtaan tunnenkin yleensä melko heikosti sympatiaa, katsottuani paikallisesta lastenkodista dokumenttia, tuli kyllä tippa linssiin. En lainkaan ihmettele että maassa ei ole mahdollista hoitaa eläinasioita hyvin, kun ihmisetkin kärsivät.

  • Olen miettinyt tätä samaa. Luultavasti niillä koiratarhoille ”pelastetuilla” kulkukoirilla oli paremmat oltavat kadulla… Surullista.

 6. Kirjoitus oli hyvä ja asiallinen!

  Seuraavassa omakohtaisia kokemuksia paikanpäältä:

  Olen ulkosuomalainen ja asun Bukarestissa. Olen törmännyt muutaman kerran todella vihaisiin koiriin. Onpa joskun kerran joku koira ottanut ”sormituntumaakin”. Viime kesänä naapuritalon pihakoira yhtäkkiä puri tytärtäni takamuksiin ja aivan yllättäin! Ei pitänyt olla mitään syytä eikä ollut aikaisemmin käynyt millään lailla kimppuun. Sai raivokohtauksen? Koira on kylläkin lonkkavikainen – juoksee etupäässä kolmella jalalla. Arvelimme, että sillä oli huono päivä.
  Täällä on myös tapana pitää koiria tyhjien tonttien ja talojen vartijoina. Nämä koirat ja asuttujenkin talojen koirat ovat usein erittäin äkäisiä. Jos ja kun nämä pääsevät vapaaksi, voi tapahtua mitätahansa. Lisäksi näistä koirista suurin osa on vähintään puolivillejä. Lempeitä ja kesyjä koiria ei niihin hommiin kelpuuteta.
  Mutta kulkukoirat eivät ole yksin Bukarestin ongelma. Niitä on kaikissa kaupungeissa, kylissä ja metsissä. Kaikkialla!
  On myös harhaa syyttää koiraongelmasta Ceausescua. Kulkukoiria on ollut Romaniassa iät ja ajat – jopa Bukarestissa. Jokatapauksessa kauan ennen kuin Ceausescu oli syntynytkään.
  Sama koiraongelma koskee koko Balkania. Ei mikään Romanian ongelma. Muistelen, että Venäjällä jne. on sama ongelma.
  Kuulin juuri kreikkalaiselta tutulta, että kulkukoirat hävitettiin – tavalla tai toisella – Ateenasta olympiakisojen alla. Nyt koiria on taas kuten ennenkin.
  Kulkukoirien sterilointi ei valitettavasti ole ratkaisu – ainakaan yksin. Ratkaiseeko mitään, jos sairas es. kapinen ja/tai vammainen koira päästetään takaisin kadulle. Tarvitaan siis muitakin – inhimillisiä – keinoja. Piikitys? Ampuminen? Pitemmällä aikavälillä mikään näistä ei pure. Kulkukoiria tulee kuitenkin jatkuvasti lisää.
  Suurin vika on ihmisten asenteissa! Otetaan koira hetken mielenjohteesta – tuntematta vastuuta.
  Lapsena ihmettelin Aku Ankassa liikkuneita koirarankkureita kyydissään usein Pluto -koira, jonka Tupu, Hupu ja Lupu kävivät pelastamassa Akun johdolla. Myöhemmällä iällä kuulin/luin, että mm. New Yorkissa oli 1920 -luvulla valtaisa kulkukoiraongelma. Oletteko muuten nähneet keskuspuistossa nykyisin kulkukoiralaumoja? Mitähän koirille – ja asenteille – tapahtui?
  Pietikäiselle itselleen tekisi hyvää tulla tutustumaan koiralaumoihin etenkin
  Bukarestin eteläosiin, missä kerrotaan liikkuvan todella äkäisiä koiria – laumoissa. Samalla hän voisi tutustua ko. kaupunginosienkin valtaväestön, romaanien, elinolosuhteisiin. Maaseudulla hänellä tuskin olisi aikaakaan käväistä.
  Itse en ole Bukarestin eteläosissa käynyt, mutta nelivuotiaan surmapaikka on parin kilometrin päässä asunnoltamme.

 7. Minut tämä keskustelu teki todella surulliseksi.

  En ymmärrä, miksi Romaniassa tarvitaan erikseen laki sallimaan kaikkien kulkukoirien tappaminen. Siellä on nykyisen lain puitteissa mahdollista lopetta sairaat koirat. En usko eläinsuojeluviranomaisten Romaniassa kiertävän tarkastamassa lopetettavien koirien terveydentilaa. Toisin sanoen kulkukoirien tappamista tapahtuu siellä jatkuvasti, samoin kuin koirien kaltoinkohtelua. En myöskään ihmettele kulkukoirien ’vihaisuutta’, jos ainoat ihmiskontaktit perustuvat väkivaltaan (potkimiseen, kivillä heittelyyn ym). Toki koirat myös villiintyvät eläessään ja lisääntyessään keskenään, ilman ihmiskontaktia.

  Pidän todella blogistasi ja olen lukenut tätä pitkään. En kuitenkaan ymmärrä miksi näet tarpeelliseksi vastustaa näin kovasti eläinsuojelujärjestöjen työtä saada asialle huomioita. Kokisin, että kaikki huomio, mitä eläinsuojelujärjestöt onnistuvat kohdistamaan Romanian järkyttävää katukoiraongelmaa kohtaan on vain ja ainoastaan positiivista. Tuskin kenelläkään on ollut ajatuksena kymmenien tuhansien koirien sulkeminen tarhoille loppuelämäkseen. Eläinsuojelujärjestöt ovat huolissaan tämän hetkisestä tilanteesta, jossa paniikkia on lähdetty lietsomaan lapsen kuoleman vuoksi. Toisekseen järjestöt peräänkuuluttavat Romanialta EU-jäsenyyden myötä lisääntynyttä vastuuta. EU-jäsenyys ei tarkoita pelkästään ’ilmaista’ rahaa maalle, vaan myös käyttäytymistä sivistyneen EU maan tavoin, tai ainakin pyrkimystä siihen.

  ”Kuulin juuri kreikkalaiselta tutulta, että kulkukoirat hävitettiin – tavalla tai toisella – Ateenasta olympiakisojen alla. Nyt koiria on taas kuten ennenkin.
  Kulkukoirien sterilointi ei valitettavasti ole ratkaisu – ainakaan yksin. ”

  Tämä kommentti kiteyttää hyvin koirien lopettamisen järjettömyyden. Kreikassa on tapana joka syksy turistikauden päätyttyä (mm. Santorini) myrkyttää kulkukoirat ja -kissat myrkkysyöttien avulla. Kuolema on pitkä ja kivulias. Tästä huolimatta kulkukoira ja -kissaongelma uusiutuu taas seuraavana vuonna, ja syksyllä eläimet jälleen myrkytetään. Kadulle ei tarvitse jäädä kuin muutaman eläimen, jotka iloisesti lisääntyvät ja taas on ongelmia tiedossa. Sterilointi ja kastrointi ovat ainoita pitkän tähtäimen ratkaisuja. Sairaiden ja aggressiivisten koirien kohdalla lopettaminen on perusteltua. Mutta eläinten tappaminen ei voi olla ainoa keino. Jopa Maailman terveysjärjestö WHO tukee tätä käsitystä, ’WHO collaborates with animal welfare organizations to promote “catch, vaccinate, sterilize and release” activities and encourage responsible dog ownership’.

  Romaniassa koiria on tapettu suuria määriä joka vuosi, mutta ongelma sen kuin paisuu. Milloin herätään ja ymmärretään muuttaa tapoja? Olkoon Romania kuinka köyhä maa hyvänsä, niin joku vastuu silläkin on oltava. Onko ajatuksena siis jatkaa vastuutonta eläinten kohtelua ja koirien päästämistä kaduille lisääntymään. Puutataan siis seuraukseen, muttei mietiä sen syitä. Köyhänkin pitää ymmärtää mitä tapahtuu kun koirat saavat vapaasti lisääntyä ja elää kaduilla.

  Vierastan myös tapaa, jossa ihmiset (usein lapset) vedetään heti keskusteluihin mukaan, kun on kyse eläinten auttamisesta. Se ei ole lapsilta pois, jos eläinjärjestöt haluavat auttaa kulkukoiraongelmassa. Päinvastoin, sehän juuri parantaa kadulla liikkuvien lasten turvallisuutta. Ja lapsia varten on omat avustusjärjestönsä, jotka varmasti keräävät suuremman yleisön tuen ja huomion, kuin eläinjärjestöt.

  Itse peräänkuulutan ihmisten vastuuta. Ei voi potkaista koiraa kadulle ja unohtaa sitä sinne. Nyt ollaan tilanteessa, johon sopii hyvin sanonta minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Näin ei voi jatkua. Romanialiasten tulee ymmärtää tekojensa seuraukset. Säännöllinen koirien tappaminen ei ole ratkaisu. Kas kun emme samalla tavalla ratkaise kehitysmaiden ongelmia. Eikö ole epäeettistä antaa ihmisten kärsiä pakolaisleireillä? Eikun piikki niskaan, niin kaikki voivat nukkua yönsä hyvin murehtimatta kärsiviä ihmisiä.

  On olemassa pieni joukko ihmisiä, jotka uhraavat kaiken vapaa-aikansa yrittäen auttaa heikossa asemassa olevia eläimiä. Tilanteet ovat vaikeita ja monimutkaisia. Kotisohvalta on helppo arvostella. Tervetuloa kaikki paikan päälle ratkaisemaan näitä ongelmia.

  ”A nation’s greatness is measured by how it treats its weakest members.”
  – Mahatma Ghandi

  • En ymmärrä, miksi Romaniassa tarvitaan erikseen laki sallimaan kaikkien kulkukoirien tappaminen.

   Siksi, että niiden pitäminen sikäläisillä tarhoilla hirvittävissä olosuhteissa on minusta epäeettistä kidutusta.

   Tämä siis omana mielipiteenäni, joka perustuu vapaaehtoistyöhön koiratarhoilla neljässä eri maassa.

  • Mona, Ghandi is right, but you understand it all wrong.
   Please don’t consider me a troll for this, but your text above is really outrageous and proves my claim about the dubious morality of people who put dogs above children.
   As I said, Ghandi is right!
   Only dogs are not members of the Romanian nation, they are not even human. They are no more part of our nation than the chicken or the pigs we eat.
   Children like 4 yo Ionuţ Anghel, on the other hand, are members of our nation. And he was among its weakest members.
   Romania failed to fulfill its constitutional obligation to Ionuţ, as well as to the rest of its citizens (not to dogs) to protect their right to life and safety.
   He was the one weak and defenseless, not the dogs, as he was killed and eaten by dogs, not the other way around. He was the victim, not the dogs, and putting it any other way is downright immoral.
   Indeed, it is a shame for us Romanians that our children fall prey to dogs on our streets and all we do about it is talk about it.
   Unintentionally, you are right about the weakest members of our society, which is to stray dogs nothing more than a herd.
   On our streets stray dogs behave like wolves: we are the herd and they are the pack. They prey on the weakest members of the human herd: children, old people, people with disabilities, drunks, homeless. Ionuţ Anghel is not the first Romanian eaten by dogs.
   Also, like other predators, dogs won’t attack in crowded places full of people. Predators don’t attack the herd as whole. They attack isolated animals.
   That is why stray dogs will attack when few people are around. I know from experience, trust me.
   Wake up, Mona! DOGS ATTACK WEAK PEOPLE! They are not Ghandi followers any more than you are.
   STRAY DOGS ARE A PEST. In Bucharest, they are far more harmfull than rats which are ”victims” of mass poisoning.
   By the way, unfortunately for us, dogs have not been mass-murdered in Romania. This is why we have at least 60000 of them in Bucharest alone.

   • En ole missään vaiheessa nostanut koiria lasten yläpuolelle. Totesin vain, ettei se ole lapsilta pois, jos joku haluaa auttaa koiria. Ja kuten totesin jo aikaisemmin, se on myös lasten etu, että kulkukoiraongelma ratkaistaan.

    Yhteiskunnan heikoimpia ovat juurikin lapset, vanhukset, kehitysvammaiset, eläimet ym. Ryhmä joka ei voi itse pitää puoliaan, vaan tarvisee muiden apua siinä.

    Romanian mediassa on kuitenkin lähdetty lietsomaan paniikkia ja vihaa koiria kohtaan, mitä vastustan aina. Oli vihan kohteena kuka tai mikä tahansa. Järki ja maltti pitää aina pitää mukana.

    Mutta näköjään tämä tappamisvimma on saatu tartutettua jo tarpeeksi monen mieleen. Ja luvanhan siihen olette jo saaneet. Tappakaaa siis kaikki koiranne, mutta varautukaa veren vuodatukseen myös tulevina vuosina. Minun siunausta ette asialle tule koskaan saamaan, mutta ettehän sitä tarvitsekaan.

    Edelleen pysyn kannassani ja vaadin vastuuta ihmisiltä, jotka ovat ongelman aiheuttaneet. Koiraa ei pidä ottaa, jos ei ole varaa sitä ruokkia ja leikata (kastroida/steriloida). Asenteiden tulee muuttua, jottei vastaavan ongelman eteen enää jouduta. Koirien joukkotappaminen on vain hetkellinen apu tilanteeseen.

    Gabriel, you understood me all wrong. I believe that Gandhi meant by the weakest the children, old people, disabled, animals etc. A group that can’t stand up for their own rights. A group that needs help for the rest of us.

    I didn’t say that you should put dogs above children. I said that if somebody wants to work to help the dogs and try to solve this streetdog problem, it isn’t by anyway taken away from the children. Also children benefit if we can solve this dog problem.

    And Gabriel this is something that people who work for animal rights have to deal with all the time, people like you. You think that we dont care about people and children. I care about children, but I ALSO care about dogs.

 8. En siis ehdottanut tarhausta tappamisen sijaan.

  Tuskin kukaan haluaa sulkea koiria tarhoille huonoihin oloihin. Mutta koirien tappaminen on kaikista laiskin ratkaisu ja pidemmän päälle toimimaton. Sterilointi ja kastrointi vaativat aikaa ja rahaa. Mutta aikaa on vaatinut myös tilanne, mihin Romaniassa on tultu.
  Harmittaa, että asioiden pitää aina mennä näin pitkälle, ennen kuin niiden seurauksiin havahdutaan.

 9. Mona, in the circumstances of Ionuţ Anghel’s death, it is wrong to say that you care about children AND dogs. Like a child’s life could be worth the same as a dog’s life!
  Mona, the lives of all the 65000 stray dogs of Bucharest aren’t worth the life of a single child.
  The situation is out of control, neutering and adoption are deceiptful solutions promoted by NGOs. We’ve been trying those for years.
  NGOs are lying that we aren’t neutering dogs. Vier Pfoten alone did about 10000 neuterings, as far as I know (although they claim we aren’t neutering dogs in Romania). This doesn’t work. It is much slower than the rate at which dogs are breeding. Besides, a neutered dog still bites.
  As I previously stated, some of the dogs who killed Ionuţ were neutered, one was adopted only to be released back on the street.
  Even as we speak, dog lovers are standing in line to the shelters to ”adopt” captured dogs (this was reported on TV while I was writing this comment).
  Most of them immediately release them back on the street. All they do is ”save” them from euthanasia at our expense.
  The work of dog catchers is never ending:
  1) they catch a dog;
  2) within the 2 weeks prior to euthanasia the dog is ”adopted” by a dog lover like you (used to be only 1 week before this new law);
  3) most likely, the dog lover will release the dog back on the street, at best continuing to feed it and taking it to a vet;
  4) the dog is once again captured and taken to the shelter;
  5) once again, the dog is ”adopted” by someone or even by the first owner;
  ……
  x) the dog ends up biting or killing someone.

  Theoretically, there are some fines or even jail in perspective for releasing adopted dogs. But:

  1) I didn’t release it, the poor thing ran away. He was so traumatised in the shelter! Prove otherwise!
  2) The dog which bit that guy does not belong to me.
  To prove otherwise, a time-consuming investigation must be conducted, assuming the bitten guy has time to waste on complaints and identifying the dog, assuming I don’t hide the damned thing before the police arrives, assuming the police has time to waste on dog bites in a city with 65000 dogs and thousands of dog bites a year.

  I had a personal experience with a damned dog which was barking at me on a daily basis on my way to work. Finally, I confronted the guy who was feeding it. First, he claimed the dog wouldn’t do anything to me. As I continued shouting at him, the guy denied that the dog was his.

  Maybe we should go to the root of the problem which is people who exercise their K9 hobby/obsession at the expense of others, without fear of the law or their fellow citizens.
  Indeed, maybe we shouldn’t focus on the dogs but on making these people fear.
  Maybe instead of protests, the parents of Ionuţ Anghel should take justice in their own hands and do to the NGO guys what their dogs did to their son. Of course, that’s not possible in their case: they have another son to raise.
  Maybe we should take justice in our own hands and terrorise the compulsive dog feeders just like their dogs are terrorising us.

  65000 dogs are a pest. Kill them all quickly, in one blow, is the only real solution. Not by capture and euthanasia but by mass poisoning, just like we are killing rats. Otherwise, with more and more dogs on our streets, we’ll end up killing each other over dogs.
  Maybe the next child eaten by dogs won’t have a surviving brother or sister, to keep his parents from doing to the dog ”adopters” what I would do to them if this happened to my son.

 10. Mona; Jos x määrä koiria lopetetaan, tai sama määrä kastroidaan/sterilisoidaan = kanta ei lisäänny. En ymmärrä miten lopetus olisi jotenkin tehottomampi ratkaisu? Lopetuksessa eliminoidaan lisääntymiskyvyn lisäksi myös koirien ongelmat, kuten sairaudet ja nälänhätä, joten palvelee myös koirien omaa hyvinvointia. Katukoiran elämä ei varmaankaan ole hirveän kivaa, on loiset, nälkä, sairaudet ilman hoitoa ja ne ihmiset, jotka kivittävät yms. Lopetus tulee halvemmaksi ja maassa missä ei ole varaa pitää huolta edes ihmisistä, ei voi olettaa että koirille ryhdytään tekemään lääketieteellisiä operaatioita, kun edes ihmiset eivät niitä välttämättä saa paljon vakavammissa tilanteissa. Romania on kehitysmaa jossa ihmisillä itselläänkin on huonot olot, ja jos omakin elämä on pelkkää kärsimystä, ei siinä eläinten hyvinvointi paljoa paina. Tietenkään ei saa yleistää, mutta ihmisen hyvinvointi heijastuu myös yleensä eläintenpitoon. Vrt. Suomi; Meillä on terveydenhuolto ja muut hassutukset puhelinsoiton päässä ja koirille ostetaan pipoja ja aurinkolaseja huvikseen, käytetään hieronnassa, vesiterapiassa jne. Meillä on aikaa ja rahaa miettiä eläinten hyvinvointia eri tavalla kuin maassa, jossa ihmisellekin jokainen päivä on selviytymistä. En tarkoita että oma huono olo oikeuttaa tekemään eläimille vääryyttä (en tarkoita asiallista lopetusta), mutta asioita täytyy ajatella monelta eri kantilta. Mielestäni tehokkainta työtä eläinten hyvinvoinnin eteen on monesti huolehtia ihmisten asiat kuntoon; ja siihen on Romaniassa vielä pitkä matka. Eläinsuojelutyö on tärkeää ja hienoa työtä, mutta joskus valitettavasti taistelua tuulimyllyjä vastaan, kohteensa eli eläinten kustannuksella. Lopettaminen on vaihtoehto siinä tilanteessa kun ei voida pitää realistisena koko kannan hyvinvoinnin ylläpidosta, tai hankkia jokaiselle uusi koti (ja siitäkin voi olla montaa mieltä, kuinka järkevää on villieläimen sopeuttaminen elämään ihmisen kanssa).

  ”Tapetaan sitten kaikki kärsivät ihmisetkin” – Mielestäni tuohon lauseesen kiteytyy taas meidän kulttuurimme yksi suurimmista koiranpito-ongelmista; koiran liika inhimillistäminen (joka myöskin äärimmilleen vietynä melko arveluttavaa koiran hyvinvoinnin kannalta). Uutinen, jossa eläin on kokenut vääryyttä tai ihminen on kokenut vääryyttä, eläinuutinen koskettaa enemmän ja tulen siitä paljon surullisemmaksi kuin vastaavasta ihmisen tapauksesta. Mutta täytyy silti ymmärtää että ihmisen velvollisuus, MINUN MIELESTÄNI, on kohdella muita ihmisiä tasa-arvoisina ja ymmärtää ettemme voi lähteä päättämään, millä ihmisryhmällä on oikeus elää, millä ei. Koira on loppupeleissä ns. ”vain” eläin ja on ihmisen velvollisuus päättää niiden kannalta joskus myös ikävistä ratkaisuista. Koira ei siitä kärsi jos asian hoitaa oikein. Kaiken elämän kunnioittaminen ja tasa-arvoittaminen on hieno ajatus, mutta ei realistinen käytännössä, koska emme edes ihmisten kesken siihen pysty.

 11. Latest K9 news from Romania: http://exclusivtm.ro/copil-de-3-ani-mutilat-de-un-maidanez-adoptat-bucovat/

  ”A bitten 3 year old child arrived Thursday evening at Children’s Hospital in Timisoara. The kid has been mutilated by the family dog​​, a hound recently adopted. The child was attacked by the beast in front of his parents.

  The incident occurred in the village Bucovăţ, in Timis County. The kid was playing in the family yard when the hound jumped on him and bit his face, several times. The scenes of horror took place in front of his parents, who hardly have saved the kid from the beast’s teeth.

  Full of blood, the child was transported to the Children’s Hospital ”Louis Ţurcanu” of Timisoara, where doctors determined that his life was not in danger, but the child will remain with traces of the incident to the face.

  Parents have told police that the animal that bit the little one was taken off the streets, just a few days ago, precisely because it did not seem dangerous. Now parents want to kill the dog, just that it is not attacking another time.”

  Now, here are some dog lovers who learned the hard way. At the expense of their kid. It took their kid’s face to be torn apart for them to learn the truth about dogs.
  I wonder how they will ever forgive themselves for what they did to their child. Because they did it, not the beast.

  I guess that should settle things about ”adoption”.

 12. Kiitos hyvästä kirjoituksesta, Annukka. Jaoin sen facebookissa.Toivottavasti kirjoituksesi huomattaisiin mediassa asti.

  Kuulun facebookissa Pelastetaan koirat ry:n tykkääjiin ja saan siis etusivulleni heidän päivityksensä. Kun uutiseni alkoivat täyttyä päivityksistä , joissa puhuttiin hätärahastosta, massamurhista ja mielenosoituksista ensimmäinen ajatus oli kauhu siitä millaisia elukoita nämä ihmiset ovat. Pahaltahan se tuntuu, kun ihmiset lahtaavat koiria kivittämällä ja potkimalla.

  Aavistuksen ärsyynnyin, kun samaan hengenvetoon pyydettiin rahaa hätärahastoon, joka ”menee lyhentämättömänä romanian koirille”. Eikö kuitenkin tärkeämpää olisi saada ruokaa, lääkkeitä, peitteitä ja aitatarvikkeita?

  Omilla aivoillani aloin ajattelemaan siinä vaiheessa, kun etusivu täyttyi sydäntä särkevistä ”adoptoi minut”-päivityksistä. Onko oikein adoptoida koiria ulkomailta, kun kotimaassakin on koiria vailla kotia? Apula, Tuiskula ja löytöeläintalot ovat täynnä kodittomia koiria. Kuka pystyy tekemään eron kotimaisen kodinvaihtajan ja romanialaisen katukoiran välillä? Näkisin ennemmin rahani menevän Tuiskulle ja löytöeläintaloille, kuin Romaniaan tarhoille tai romanialaisten koirien Suomeen tuomiseen.

  Tänään Pelastetaan koirat ry ilmoitti saaneensa melkein 10 000 euroa hätärahastoon ja näillä varoilla tuodaan 12 koiraa kotihoitoon Suomeen. Näillä ei siis ole vielä omaa kotia, vaan ne tuodaan tänne hoidettavaksi.

  Kun lähdetään vetoamaan ihmisten tunteista sääliin ja hoivaviettiin, saadaan aikaiseksi adoptiotulva. Jokainen haluaa auttaa ja hoivata ja ostaa taivaspaikkansa ottamalla oman romanialaisen katukoiran, ajattelematta onko itsellä oikeasti resursseja saatika tietotaitoa kuntouttaa koira, jonka taustoista ei voida olla varmoja. Suomessa on valtava määrä pitovaikeuskoiria, mutta ei yhtään kulkukoiraa. Toistaiseksi. Kuka valvoo, ettei nämä adoptoidut ja kotihoitoon tuodut koirat joudu kiertoon käytöshäiriöiden vuoksi?

  Oma ehdotukseni, olisi tappaa armollisesti kulkukoirat kaduilta (tarkasti ampumalla, keräämällä tarhalle ja nukuttamalla) ja käyttää valtion budjetista rahaa lisäämään valistusta kouluissa ja antamalla ihmisten tuoda koiriaan kastroitavaksi ilmaiseksi.

 13. Eleonoora, täytyy sanoa että en nyt kyllä ymmärrä kantaasi. Itsekkin kuulun Pelastakaa koirista ”tykkääjiin” ja päivittäin olen onnellinen siitä, että on olemassa tuollaisia ihmisiä, jotka uhraavat niin paljon elämästään koirien eteen. Ei voi kun nostaa heille hattua molemmin käsin. Tämä kommenttisi ”Omilla aivoillani aloin ajattelemaan siinä vaiheessa, kun etusivu täyttyi sydäntä särkevistä “adoptoi minut”-päivityksistä. Onko oikein adoptoida koiria ulkomailta, kun kotimaassakin on koiria vailla kotia? Apula, Tuiskula ja löytöeläintalot ovat täynnä kodittomia koiria. Kuka pystyy tekemään eron kotimaisen kodinvaihtajan ja romanialaisen katukoiran välillä? Näkisin ennemmin rahani menevän Tuiskulle ja löytöeläintaloille, kuin Romaniaan tarhoille tai romanialaisten koirien Suomeen tuomiseen. ” Itse en viitsisi edes verrata Suomen koiria Romanian koiriin. Suomen löytäeläintalot ovat kuitenkin aika eri luokkaa kuin Romaniassa. Eläinsuojeluyhdistysten tarhoilla Romaniassa on lisäksi käytäntö, että niin monta koiraa kun saadaan adoptoitua (esimerkiksi Suomeen, Saksaan jne), saadaan uusia koiria otettua kadulta tarhalle sisään vapautuneisiin tiloihin. Suomessa ei jätetä koiria kadulle pärjäämään omillaan, vai kuinka usein olet näihin törmännyt?
  Joten tottakai Pelastakaa koirat Ry ja muutkin koirayhdistykset koittavat saada mahdollisimman monia koiria adoptoitavaksi tai väliaikaiseen kotihoitoon Suomeen ja muualle, koska silloin tarhalle vapautuu enemmän tilaa! Ja kadulta saadaan otettua koiria turvaan, jotka muuten joutuisivat kansalaisten kynsissä tapettaviksi!

  Ja vielä itse asiaan kommenttina, että koska tilanne on mikä on tällä hetkellä Romaniassa, eutanasia valitettavasti taitaa olla ainut toimiva ratkaisu. Siihen tulisi kuitenkin tehdä tiukat säännöt, kuten se, että vain koulutetut eläinlääkärit saisivat lopettaa koiria. Olen nähnyt jo liian monta järkyttävää kuvaa siitä miten paikalliset ovat itse ottaneet ohjat omiin käsiinsä ja käytännössä repineet koiria kappaleiksi. Mikään eläin ei ansaitse sellaista kohtaloa, varsinkin kun kukaan niistä koirista ei ole itse sinne kadulle halunnut elämään, vaan ihmiset ovat koiransa sinne hylänneet!

 14. Mielestäni kulkukoira-ongelmiin ei ole minkäänlaista ratkaisua ennenkuin näissä maissa saadaan ihmisten asenteet muuttumaan. Itse käyttäisin lahjoitus ym. varat valistus-työhön. Näissä maissa koirat (ja kissat) ovat ilmeisesti kertakäyttö-tavaraa, jotka voidaan heittää ovesta pihalle kun niistä ei enää jakseta pitää huolta. Eläimiä ei steriloida ja niiden annetaan juosta vapaana pitkin kaupunkia. Kun koira saa pennut, pennut heitetään kadulle ja kulkukoira-ongelma on taas valmis. Mitkään steriloinnit, tappamiset, tarhalle viennit tai ulkomaille adoptoinnit ei poista ongelmaa ennenkuin ongeman alku on saatu kuriin.

 15. I see a photo of a badly mutilated dog dying on the streets crying of terrible agony. How can anybody do anything like that. Something is very badly wrong in romania. Treating of animals of any species is like that in romania that is for sure. Treating of disabled children was like that during Ceaucescu’s time. How can anybody defend his administration and his time???? The cruelty and killing that is happening to dogs in Romania these days is shameful and terrible. What kind of people live there, really? Animal protection organizations are trying to do their best and give a shelter for abandoned dogs that are outlaws in the streets where they were born. Luckily this stray dog massacre is been noticed all around the world and people act against it. As you Annukka and others wonder here what would be the best solution hundreds of dogs and other domestic animals are tortured in Romania. What kind of monster can do such things, I mean torture and brutally murder dogs? Responsility in owning a domestic animal of any kind and dogs to romania so there won’t be any dog bites. I am a responsible dog owner in Finland and my dog is kept well and is very kind and don’t threat anybody. SHAME ON YOU ROMANIANS!!!!

  • With all due respect, a picture does not represent how each and every Romanian treats animals. You could easily get dozens of pictures like that from Finland, since we have people who mistreat animals too; yet no one claims that if one person chooses to throw their dog down from the balcony, every person in Finland is responsible.

   • Oh yeah, mistreat & abuse happens in Finland too but not in that extent than in Romania. Annnukka, you can easily pick this card up too! The romanian euthanasia is not acceptable and torturing dogs in the streets in any brutal way. It really makes me sick! In Finland we have a law against animal abuse – however it is interpreted in the court of law.
    We people should be more intelligent what comes to animals. In many cases it really does not show. Emotional intelligence is part of human intelligence. Where is it??? Caring about such domesticated animals as dogs should be one of our first priorities and adopting dogs from countries like Romania is the first step. Romanians could make it possible in a good sense as they mostly seem to detest their dogs. I am appalled of those images that are real and show how they hang, burn, mutilate, et c. ”euthanize” dogs. It seems that they want to satisfy their killing instinct that was driven into frenzy by the ”yellow press”. That happens in Finland too when Iltalehti or Iltasanomat publish some negative news of some case. Before you say that my first priority is dogs I proudly and gladly tell you that I have and will train my dogs in search & rescue ie. searching people that are lost for example in forest. And most of the people will be found sound and well because of the excellent sense of smell of the dog.
    Sirpa Pietikäinen is a courageous lady that I vote gladly in the next elections. Many people even in Finland do not accept her concern of dog mistreat in Romania and that is why she shows a real courage to try draw attention to them. There is many other more voter attractive subjects that could be also in her agenda.
    When I’ll be able to adopt a dog from Romania, I gladly do that. Sadly to say there are millions of stray dogs because of the neglect of people and one person that works from 9 to 5 has to regard all the mattersf as well as I regard my elderly parents that need help more and more every day. Perhaps Pelastetaan koirat or other animal rescuing organization will not even consider my home a good one for a poor rescued dog.
    But since I’ll be able to do that I am so happy for those dogs that saved. I suggest that in a good willing sense try to solve this stray dog ”problem” with romanians. It is a fact that brutal killling and torturing happens in Romania and it is unnecessary.

 16. Poliitikkona Sirpa Pietikäinen on mielestäni erityisen rohkea ihminen, kun uskaltaa kommentoida kirjeellä Romanian kulkukoirien kohtelua, kun osa äänestäjistä kuitenkinkin suhtautuu kielteisesti tähän asiaan. Paljon enemmän äänestäjiä kerääviä agendoja varmasti löytyy!

 17. Gabriel: There is lots of evidence that poor Ionut was not killed by strays!!! Those dogs were trained pitbulls which they’ve using dogfights. Ionut’s lifeless body have been found 1,5 kms from that park where he has been with his grandmom. That place is well known area of pedophiles and drug addicts. There has been also shown evidence that Ionut was raped before thrown over two meters high fence to the privat property where those dogs were. Surveillance cameras of the park also shows that Ionut is running away with his 6 yr old big brother. People in the park has told that grandmom was sitting in the bench two hours and didn’t do her “job” to take care of her grandkids. Still media and even parents of Ionut refuse to claim grandmom of anything!!! In Finland grandmom should have arrested and investigations made very carefully, what really happened. In Romania president and other authorities has done their best to destroy all that evidence!!!

  I’ve been personally in Romania three times. I’ve over thousand Romanian friends which doesn’t agree that brutal killing of the dogs will be the best solution. I’ve had meetings with mayors and speaking with them about sterilization and registering of the pets. They are not intestested of it because to them strays are big business. They use all the money showing to the sterilation programs to their own purposes. Mayor of Bucharest has told for media that killing campaign will cost 9 million euros! With that money all dogs of Bucharest would be sterilized. Sterilization done by legal vet costs only 25 euros per dog! To me it shows that mayor don’t want to solve stray problem. Only agenda is make citizens to believe that he will solve that problem with killing. President Basescu was the mayor of Bucharest and during his time as mayor he ordered mass killing of the dogs there. There were brutally killed 140 000 dogs and again there is approximately 60 000 dogs. So killing is not the effective solution.

  And euthanasia in Romania is not done with legal injections. Dogs will be killed by poisoning, beating with shovels, stapping with knives, strangulating, injections with petrol or gasoline even burned alive. That causes very painful and slow death!!! People doing that are the lowest, unhumane people of the world!!! My knowledge of these things is based in real facts and my own experiences in Romania.

 18. Vastine alkuperäisen kirjoittaja kirjoitukseen jonka hiukan modifioituna postitan myöskin Sirpa Pietikäiselle jonka kanssa olen asiasta aiemminkin viestitellyt.

  Vaan kun massatappamisesta ei ole mitään hyötyä, kuin hetkellisesti.
  Kulkukoirien massatappamista on Romaniassa tehty jo vuosikymmeniä ja viimeksi vain muutama vuosi sitten ja nykyinen koirien määrä taas sen jo kertoo jälleen kerran että se ei ole toimiva keino. Tämä ei perustu mihinkään osoittamattomaan faktaan vaan sen voi ihan jokainen nähdä omilla silmillään ja siksi tämä keskutelu taas käydään ja luulisin tämän jo ymmärtävän hiukan yksinkertaisempikin ihminen.
  Romania saa melkoisia tukia EU:lta kulkukoirien ja kissojen sterilointiin ja asianmukaiseen kohteluun jo nyt ja sillä rahalla voitaisiin hoitaa kulkukoiraongelmaa asiallisesti vaan kun raha ei sinne päädy. Kirjoittaja olettaa että joutuisimme maksamaan enemmän jos sterilointikampanjaa Romaniassa laajennettaisiin tai edes aloitettaisiin mutta nyt ne rahat menevät julmille dogcatcherseille ihan päiväpalkkana, se tulisi suunnata siihen mihin se tukiraha on tarkoitettu.
  Ongelmaa mielestäni ei tule myöskään katsoa vain kulkukoiraongelmana vaan se liittyy moneen asiaan kuten lastensuojeluun ja koko yhteiskuntaan.
  Romanialla todennäköisesti ei ole edes halua hävittää kulkukoiria ja kissoja, sillä se on köyhässä maassa suuri business ja EU-tuet loppuisivat siltä osin ja moni ”ammattikunta” pidetään tyytyväisenä näillä rahoilla, kuten koirasieppaajat.
  Mm armeijallinen näitä julmia dogcatcherseja saa jatkuvan palkkansa siitä eikä varmasti halua tulojaan menettää. Olisi mielenkiintoista tietää montako kymmentätuhatta laillista ja säännöllistä palkkaa nauttivaa koirasieppaajaa on toimessaan tänä päivänä? Nuo rahat voitaisiin ohjata esimerkiksi siihen että valistettaisiin ihmisiä ja tehtäsiin laittomaksi koirien hylkääminen mikä on koko ongelman lähtökohta!
  Jos koirat ovat Romaniassa täydellisiä tuhoeläimiä niin miksi ihmiset kuitenkin niitä hankkivat? Vartiotoimeen, lasten iloksi pentuja, jalostukseen kuten meilläkin, rottien hävitykseen… niin rottien hävitykseen. Se onkin sitten seuraava Romanian tuhoeläinogelma kun koirat on tapettu. Kulkukoirat ja kissat syövät pääosin pieniä tuhoeläimiä.
  Syy kokonaiseen tilanteeseen:
  Massatappaminen maassa jossa ihmiset ottavat koiria ja hylkäävät ne kun huvittaa ei auta kun taas sen vuoden verran kun uusi hylättyjen steriloimattomien koirien populaatio jatkaa kasvamistaan ja leviämistään. Ainoa keino lopettaa tuo hurja koirien kasvun määrä on tehdä useampi kestävä ratkaisu mm näillä keinoilla: tehdä koirien hylkääminen laittomaksi ja rangaistavaksi teoksi, lopettaa koirat asianmukaisesti ja steriloida mahdollisuuksien mukaan.
  Asiassa on mielestäni myöskin hyvin vakavasti otettava lastensuojelullinen puoli jonka toivoisin lastensuojeluun vihkiytyneiden tahojen ottavan esille ja asiakseen jotta tulevat sukupolvet olisivat inhimillisempiä.
  Kulkukoirien massatuho toteutetaan keinoilla joita en todellakaan haluaisi lasten näkevän ja kuulevan ja tehdään ihan kadulla heidän pienten ja ymmärtämättömien silmiensä edessä. Mitä se vaikuttaa lasten, tulevan sukupolven emotionaaliseen kehittymiseen ja oikeidenmukaisuuden kehittymiseen? En halua edes tietää. Seuraava sukupolvi on taas väkivaltaa hyväksyvää totuttuaan näkemään hirveätä toimintaa mitä eläimille tehdään.
  Kysyn vielä: Onko massatappaminen ainoa ratkaisu modernissa EU:ssa jossa barbaariset tavat toivoisin jo jäävän sille vuosituhannelle mille ne kuuluvat, varsinkin kun se ei ole todellakaan kestävä ratkaisu, sillä jos se olisi, olisi se jo auttanut edellisillä kerroilla ja lisäksi se kannustaa kansaa väkivaltaisempaan tekoon eli jatkamaan samalla linjalla ja hoitamaan ongelmat tappamalla. Ei kuulosta vuodelta 2013 EU:ssa.
  Kuten alkuperäinen kirjoittaja hyppäsi kotimaisiin teuraskuljetuksiin jne, olen niistä samaa mieltä hänen kanssaan hyvin vahvasti.

 19. Irma, that is bullshit. I live here, remeber? In Bucharest.
  I’ve been bitten by your peaceful and harmless strays, my son has been attacked by strays (fortunately not bitten so far, as there has always been an adult around to chase the dogs away). Not by pitbulls, by strays.
  Such of lies don’t work here except on self-deluding dog-loving maniacs who ask for such lies only to be able to continue to lie to their own conscience as well as to other people. It shows how low such people can sink – low enough to deliberately misinform the public opinion as well as slander the victims and their families (they did that, too).
  In fact, these theories (which defy the report of the coroner as well as the testimony of Ionuţ Anghel’s brother who witnessed the attack) have been issued by Corneliu Vadim Tudor, a well known maniac, former leader of a far-right party.
  But there is no need to worry about Romanian strays: they are in no danger. ”Euthanasia” talk was just noise to appease angry voters until they forget about Ionuţ. The mayor of Bucharest and the ruling political alliance in Romania have been lying since day 1 about euthanizing the strays. Romanians aren’t euthanizing any dogs, don’t worry about it, the dogs will continue to kill happily on the streets.
  There were no money into the campaingn against stray dogs so it faded away in a matter weeks: it’s all forgotten now, until the next kid gets eaten by dogs.
  Romanian politicians carry their children in limos with drivers and have bodyguards to protect them, so they don’t give a damn about our children – just like foreigners who protest against our right to protect the lives our children. Our children are dog food as far as they – or you – are concerned.
  Who knows, maybe the solution will be for us to ask for guns! It might work: someone will get rich selling us guns. This kind of solutions that make somebody rich are far more likely to work in Romania than the obvious and cheap solution to quickly get rid of the threat.
  To summarise: be happy! You can rely on Romanian ruling class. To them, stray dogs are far more important than people.

 20. As I predicted, the scandal faded away. The media forgot about Ionuţ Anghel.
  Dog lovers are back to their old ways (no amount of money would solve that) and so are their stray dogs.
  I took this picture from my apartment, through the window: http://www.flickr.com/photos/cod_gabriel/12412632294/
  That doghouse is on public domain and it appeared there after Ionut Anghel’s death.
  There were a few other doghouses in the same area which disappeared last summer, soon after the incident.
  The lady doesn’t want to take a hint and goes on with feeding strays on public domain.
  Given the fact that there is little hope from the Romanian police, what should I do?
  Should I beat her?
  Should I buy an nonlethal weapon and simply shoot her and the dog from my home?

 21. Päivitysilmoitus: Pack of stray dogs in Bucharest, Romania | OneClickArena

 22. Annukka,

  Katsopa tämä Avec Tastula -ohjelma. Siinä on videokuvaa sekä kunnalliselta tarhalta että yksityisten ihmisten pitämältä tarhalta ja eläinlääkäriasemalta. Tuon katsottuasi toivottavasti ymmärrät, miksi Romanian ”viranomaisten” varaan ei oikein voi laskea. Ja kun rescue-yhdistysten ihmiset puhuvat koirien viemisestä tarhoille, tarkoittaa se juuri näitä yksityisten ihmisten pitämiä tarhoja.

  Kunnalliset koiratarhat saavat varmasti rahaa pyöriäkseen. Se raha ei ikävä kyllä mene todellakaan koirille ruoan, lääkkeiden tai eutanasia-aineiden muodossa. Se menee johtajien taskuihin. Ja koirat kärsivät.

  http://areena.kokeile.yle.fi/1-2372305

  • Jos löytyisi vaikkapa suomalainen taho, joka keräisi lahjoituksia sille, että romanialaisia kulkukoiria kerätään pois kadulta ja lopetetaan humaanisti esimerkiksi ampumalla tai lääkkein, niin lahjoittaisin sellaiselle heti rahaa.

 23. Hyvä kirjoitus, mutta koirien sterilointi kuulostaa julmalta verrattuna nopeampaan lopetukseen. Tarkoittanet sterilisointia?

  • Haa, kielioppijuttuja, suosikkiani! Sterilisaatio ja sterilointi ovat itse asiassa synonyymejä, voi käyttää kumpaa tahansa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s